جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

غول پیکرترین سگ دنیا و ترس جالب اش

این سگ رکورد بزرگ ترین سگ دنیا را داراست.