جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

موفقیت در عمل تومور قلب کودک پنج ساله زابلی

نتیجه عمل جراحی تومور قلب پسر بچه پنج ساله زابلی که برای نخستین بار در سیستان و بلوچستان انجام شد موفقیت آمیز بود.