جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

سفری باورنکردنی به سرزمینی کشف شده زیر زمین

ایرانیان موفق - به سرزمینی زیر زمین سفر می کنیم که جنگل دارد، دریاچه، رودخانه و آبشار، تپه هایی سرسبز، آسمانی پر ستاره و کوه ها و صخره های آهکی و بلند. این جا آن قدر بزرگ هست که می توانید با هواپیما درون آن پرواز کرده و یا با قایق در آن دوری بزنید...