جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

آیین شب یلدا در شهر های مختلف

در آذربایجان رسم بر این است که در این شب خوانچه‌ای تزیین شده به خانه تازه عروس یا نامزد خانواده بفرستند. در سینی خود هندوانه ها را تزئین می کنند و شال های قرمزی را اطرافش می گذارند.