جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

۴۲ ایستگاه درخت‌تکانی هنگام بارش برف در تهران راه اندازی شد

۴۲ ایستگاه درخت‌‌‌تکانی هنگام بارش برف در مناطق شهرداری تهران راه‌‌اندازی شد.

پل سبز زندگی در تهران احداث می شود

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ضمن تاکید بر اهمیت مطالعه پیوست‌های اجتماعی پروژه احداث پل سبز زندگی، خواستار مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در تعیین سرنوشت پل گیشا شد.

۱۱۴ هزار عملیات و مأموریت انضباط شهری در مهر انجام شده است

مدیرعامل شهربان شهرداری تهران از انجام ۱۱۴ هزار عملیات و مأموریت انضباط شهری مهرماه در مناطق ۲۲ گانه پایتخت بدون درگیری و تنش خبر داد.