جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

پل سبز زندگی در تهران احداث می شود

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ضمن تاکید بر اهمیت مطالعه پیوست‌های اجتماعی پروژه احداث پل سبز زندگی، خواستار مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در تعیین سرنوشت پل گیشا شد.

۱۱۴ هزار عملیات و مأموریت انضباط شهری در مهر انجام شده است

مدیرعامل شهربان شهرداری تهران از انجام ۱۱۴ هزار عملیات و مأموریت انضباط شهری مهرماه در مناطق ۲۲ گانه پایتخت بدون درگیری و تنش خبر داد.