جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

دوربین مخفی (حتما ببینید)

کوتاه شدن صندلی در برنامه زنده، آب میوه خوردن عجیب پسر بچه، غیب شدن ماشین در وسط جاده  ... و عکس العمل جالب و خنده دار مردم در این مواقع.