جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

فراخوان همایش انجمن علمی مطالعات صلح ایران

فراخوان دومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران با عنوان «صلح، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی در ایران» منتشر شد.