جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

مرگ ملکه ی ادبیات پلیسی

فیلیس دوروتی جیمز جنایی نویس پر آوازه ی انگلیسی در سال ۱۹۲۰ در آکسفورد متولد شد.