جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

فضای مخصوص نابینایان در موزه ایران باستان احداث شد

مدیر کل موزه ملی ایران از طراحی و احداث فضای مخصوص نابینایان در پروژه بازسازی موزه ایران باستان خبر داد.