جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

داستان بهرام گور و گل اندام

برگرفته از هفت پیکر نظامی.

خلاصه داستان لیل و مجنون

بی شک بارها نام لیلی مجنون را شنیده ومی خواهید بدانید داستان دلدادگی این دو چیست که اینقدر بر سر زبان هاست وحتی ضرب المثل کوی وبرزن شده است . لیلی ومجنون نام یکی از منظومه های نظا می گنجوی شاعر بزرگ ایران است .