جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

اندازه بینی انسان به چه عواملی بستگی دارد؟

شکل بینی در افراد به عوامل مختلفی از جمله عوامل محیطی بستگی دارد؛ برای مثال بینی اروپایی‌ها اغلب قلمی است و این باریکی به علت انطباق با محیط‌های سرد و خشک است.