جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

مجسمه منصور پورحیدری ساخته می‌شود

بعد از چاپ تمبر منصور پورحیدری، مجسمه وی نیز ساخته می‌شود. این مجسمه بعد از ساخت در موزه ملی ورزش ایران نصب خواهد شد.