جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
به صورت رایگان؛

راه اندازی سامانه معرفی خدمات و مشاغل برای کارگر و کارفرما

بنیانگذار نرم افزار کارپایه گفت: این نرم افزار بستری آنلاین به منظور اشتغال زایی و کارآفرینی برای همه افراد شاغل و بیکار و در واقع یک شبکه هوشمند متشکل از کارفرمایان و کارجویان در سطح کشور است.