جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

خانه‌های خالی از سکنه به کارگران واگذار می شود

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید:دولت باید جدا از دهک های محروم و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی برای کارگران بسته‌های غذایی در نظر بگیرد تا بیش از این سبد معیشت کارگران به مخاطره نیفتد.

کاهش هزینه‌های درمانی و آموزشی کارگران

کارشناس حوزه کار معتقد است دادن تسهیلات ودیعه مسکن و کمک به کاهش هزینه‌های آموزشی و درمانی در تقویت معیشت کارگران راهگشاست.

اشتغال ۷۷ درصد کارگران بنگاه‌های مشکل‌دار

مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار،با اشاره به اشتغال ۷۷ درصد از کارگران بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار گفت:از ۱۳۵۱بنگاه‌ مشکل دار، «صنایع غذایی و آشامیدنی» در صدر قرار دارند.